கழகத்தின் வேர்கள்


பேரறிஞர்

அண்ணா

புரட்சித்தமிழரின் மருத்துவத்துறை சாதனைகள்


மருத்துவத்துறை சாதனைகள்


கழக ஆட்சியில் 17 புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் நிறுவப்பட்டது.

கழக ஆட்சியில் 31,316 அரசு மருத்துவ பணியாளர்கள் நியமனம்.

அரசு மாணவர்களுக்கு 7.5% உள்இட ஒதுக்கீடு.

உடனடி மருத்துவ சிகிச்சைக்கு 2000 அம்மா மினி கிளினிக்குகள்.

மருத்துவத்துறை சாதனைகள்


தாய்மார்களின் கர்ப்பப்பை நீக்கும் அறுவை சிகிச்சைக்கு ரூ.45000 உதவித்தொகை.

உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் தேசிய அளவில் முதல் இடம்.

கண்புரை அறுவை சிகிச்சைக்கு ரூ.25000 உதவித்தொகை.

00

கோடிக்கும் மேற்பட்ட கழக தொண்டர்கள்

00

3வது பெரிய கட்சி (இந்தியாவில்)

00

ஆண்டு காலம் பொற்கால ஆட்சி

கழக மருத்துவ அணி பணிகள்

கழக அரசின் சாதனை


படத்தொகுப்பு

சமூக வலைத்தளங்கள்கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க